Viết một đoạn văn có sử dụng nói giảm nói tránh (trong đó có các cách của nói giảm nói tránh) (viết về người bà)

Bà tôi

Trong gia đình từ ba mẹ đến anh chị em ai cũng yêu quý chiều chuộng tôi hết mực nhưng người yêu quý tôi và cũng là người mà tôi vô cùng kính yêu là bà. Bà là một người phụ nữ đảm đang và luôn yêu thương con cháu. Bà hiền hậu và luôn mang những thứ của thực tế để răn dạy chúng tôi. Tuy bà đã mãi rời xa chúng tôi, rời xa ngôi nhà bà gắn bó bấy lâu nhưng mỗi thành viên trong gia đình tôi vẫn luôn nhớ về bà,nhớ những điều bà răn dạy.Tôi yêu bà và mong bà mãi bình yên nơi thế giới xa xăm ấy

Leave a Reply