Viết một đoạn văn ngắn về việc học của học sinh hiện nay trong đó có sử dụng câu cảm thán, câu trần thuật, câu cầu khiến, câu nghi vấn

việc học của học sinh hiện nay

Trong nền giáo dục hiện nay, chương trình học khá nhiều vì vậy việc học của học sinh hiện nay đang đi theo một đà phát triển xấu. Nhiều học sinh bây giờ chỉ học những môn mà mình yêu thích, những môn thời thượng như toán, văn, anh... Đó là tình trạng học lệch. Khi gần đến ngày thi thì có rất nhiều học sinh chuẩn bị phao thi để vào phòng chép tài liệu. Không chỉ chuẩn bị phao thi ngay cả trong giờ kiểm tra các bạn còn quay cop, thảo luận và chép bài của nhau. Như vậy còn gì là công bằng trong thi cử nữa? Nhiều giáo viên, trước những kì thi thường cho học sinh giới hạn ôn tập để học sinh đỡ vất vả. Nhưng những việc làm đó là hoàn toàn sai trái! Học lệch, học tủ, quay cop sẽ làm cho học sinh thụ động, không tích cực học tập. Thử hỏi như vậy còn gì là học đi đôi với hành nữa? Kiến thức cơ bản không có thì làm sao mà thực hành? Ôi! nền giáo dục Việt Nam sẽ ra sao nếu tình trạng học như thế này ngày càng tiếp diễn!

 

Leave a Reply