Viết một đoạn văn tả trưa hè. Trong đoạn văn có sử dụng tuợng hình tượng thanh (gạch chân)

Cảnh trưa hè

Cảnh vật ở đây yên tĩnh, cây cối đứng im lìm, không gian vắng lặng, không một tiếng động nhỏ, chỉ một màu nắng chói chang"Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi thức trông thóc mà chắng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này, mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được nhanh khô, mọi người được ấm no, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiếu ra những nhọc nhằn của bố mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa hè.

Leave a Reply