Xác định ý nghĩa biểu đạt trong câu ca dao: "Đôi ta như lửa mới nhen/ Như trăng mới mọc như đèn mới khêu"

DÀN Ý

- Trước hết cần làm rõ những hình ảnh trong 2 câu ca dao đó: Lửa mới nhen; trăng mới mọc và đèn mới khêu nó biểu hiện trạng thái sự vật như thế nào?

(Có thể hiểu chẳng hạn như: Lửa mới nhen, đèn mới khêu thì ngọn lửa còn nhỏ, trăng mới mọc thì thường ánh sáng nhỏ, thanh → Tất cả đều là "mới" rất nguyên vẹn, thanh khiết)

→ Sử dụng điệp từ "mới" (nhắc lại 3 lần): Nhấn mạnh: tình yêu mới bắt đầu

Đôi ta như lửa mới nhen - Như trăng mới mọc như đèn mới khêu

Biện pháp so sánh: So sánh với tình yêu lứa đôi để thể hiện tình cảm mới bắt đầu, còn non tơ, e ấp → Cung bậc đầu tiên của tình yêu

Tuy nhiên lửa mới nhen sau rồi sẽ bùng cháy to, trăng mới mọc sau rồi sẽ tròn hơn, to hơn, sáng hơn, đèn mới khêu sau đó cũng sẽ sáng hơn. Như thế ý câu thơ dù là biểu đạt cho tình yêu mới chớm nhưng nó lại ấm nóng và hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp.

→ Thể hiện niềm tin vào tình yêu của chàng trai và cô gái

- Lấy thêm các ví dụ cùng trường nội dung

Ví dụ: "Đôi ta như tượng mới tô

Như chuông mới đúc như chùa mới xây"

Hay "Đôi ta như lúa đòng đòng..."

Leave a Reply