Đặc sắc của nghệ thuật đối lập trong văn bản "Cố hương", tác giả Lỗ Tấn

Cố hương

Gợi ý bài:

- Sử dụng kết cấu đối lập: quá khứ - hiện tại.

- Đối lập giữa bức tranh hiện thực cuộc sống làng quê trong kí ức của nhân vật tôi: 20 năm trước và hiện tại.

- Đối lập trong hình ảnh con người ở làng quê: Nhuận Thổ, thím Hai Dương.

- Đối lập trong suy nghĩ, nhận thức của nhân vật tôi.

Hiệu quả thẩm mỹ của nghệ thuật đối lập:

- Làm nổi bật giá trị hiện thực:

+ Cuộc sống và số phận người nông dân Trung Quốc.

+ Phê phán xã hội cũ mạnh mẽ.

- Thể hiện tinh thần nhân đạo: bộc lộ tình cảm lớn của Lỗ Tấn:

+ Xót xa, đau đớn, chia sẻ với nhân dân Trung Quốc.

+ Niềm khao khát, sự thức tỉnh, niềm tin về sự đổi thay của nhân dân Trung Quốc và toàn xã hội trong việc đặt ra vấn đề con đường.

+ Thể hiện tình yêu quê hương, yêu dân tộc sâu sắc.

 

Leave a Reply