Hãy tưởng tượng về nhân vật Hoàng sau 20 năm nữa gặp Thủy Sinh trong tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn

Mở bài:

Nhập vai nhân vật Hoàng giới thiệu ba vấn đề:

- Mối quan hệ giữa Hoàng và Thủy Sinh .

- Họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào , vì sao họ lại chia tay nhau.

- Họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào?

Cố Hương

Thân bài:

- Nhân vật Thủy Sinh thời gian gặp lại dưới cái nhìn của nhân vật Hoàng như thế nào?

- Nhân vật Thủy Sinh có gì khác ngày xưa (liên tưởng và đối chiếu)

- Những suy nghĩ của nhân vật Hoàng về vấn đề nguyên nhân cái khác nhau của Thủy Sinh xưa và nay.

Tình cảm của Hoàng dành cho Thủy Sinh theo thời gian như thế nào?

Kết bài:

Hoàng và Thủy Sinh lại chia tay nhau như thế nào?

Suy nghĩ của Hoàng sau đó ra làm sao?

Leave a Reply