Hướng dẫn viết 1 bài cảm nhận về 1 nhân vật nào đó

Mở bài:

Nêu khái quát về tác phẩm,tác giả và nhân vật mình định nói trong truyện.

Nêu khái quát về tác phẩm,tác giả và nhân vật mình định nói trong truyện

Thân bài:

Miêu tả sơ về nhân vật đó, là 1 người như thế nào? tính cách và cách sử sự tình huống ra sao? hành động... song song với việc đó là việc tóm tắc lại cốt truyện xoay quanh nhân vật.sử dụng các bện pháp tu từ nếu cần và cả so sánh và nhân hóa để bài văn thêm sinh động. Nêu cả cách nhìn nhận của mình vào trong từng 2 câu, từng đoạn.

Kết bài:

Nêu cám nhận của mình và bài học rút ra về nhân vật đó.

Leave a Reply