Nghị luận: Anh (chị) có suy nghĩ về câu nói: "kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ, kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình"

Gợi ý chính trong bài:

Bạn có thể định nghĩa nó trên nhiều phương diện:

Là người có quyền lực, thế mạnh, về:

- Tiền bạc.

- Địa vị.

Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình

- Mạnh trên nhiều phương diện khác như: vẻ bên ngoài,...

- Về khả năng giúp đỡ người khác. Như câu nói mà Hộ trong "Đời thừa" đã nói: "Kẻ mạnh ko phải là kẻ giẫm đạp trên vai ngừoi khác để thỏa mãn lòng ích kỉ, kẻ mạnh chính là kẻ biết nâng đỡ người khác trên chính đôi vai của mình".

=> Kẻ mạnh ko phải là có tiền bạc, ko chỉ là có địa vị trong xã hội mà kẻ mạnh quan trọng hơn chính là kẻ có thể giúp đỡ ngừoi khác với chính khả năng của bản thân mình.

Bạn có thể bổ sung thêm theo như suy nghĩ của bạn:)

 

Leave a Reply