Nghị luận: Nhà văn victor Huy go có nói: ''Trên đời này chỉ có 1 thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có 1 thứ mà ta phải quì gối tôn trọng, đó là lòng tốt'' Nêu suy nghĩ của em về câu nói này

1. Giải thích ý nghĩa câu nói của Huygô:

- “Tài năng “: Khả năng đặc biệt sự khéo léo hơn người, trí sáng tạo vượt bậc . “ Lòng tốt “ là tấm lòng vị tha, khoan dung và nhân hậu.

- Đây là hai lĩnh vực đặc biệt quý giá ở con người, thuộc hai lĩnh vực trí tuệ và tâm hồn con người.

- “Quỳ gối tôn trọng”, “Cúi đầu thán phục” bộc lộ quan niệm về cách đánh giá con người: Đề cao, coi trọng, tôn vinh những gì đẹp đẽ về trí tuệ và phẩm chất của con người.

2. Bàn luận vấn đề:

Tài năng :Khả năng làm việc,sự khéo léo hơn ng,trí sáng tạo vượt bậc

Lòng tốt:Tấm lòng vị tha,khoan dung và nhân hậu.Đây là 2 phẩm chất đặc biệt quí giá ở con ng,thuộc 2 lĩnh vực trí tuệ và tâm hồn của con ng

Lòng Tốt

Quì gối tôn trọng và Cúi đầu thán phục là cách nói hình ảnh thể hiện thái độ đánh giá cao nhất đối với những phẩm chất quí giá của con ng,đồng thời cũng bộc lộ về cách đánh giá con ng.Chỉ có đề cao coi trọng tôn vinh những j đẹp trong trí tuệ và phẩm chất con người

Vì sao lại cúi đầu với tài năng?: Vì tài năng là biểu hiện cao nhất của khả năng trí tuệ ở con ng,là điều kiện tốt nhất để con ng khẳng định giá trị bản thân và dóng góp cho cuộc sống chung của cả cộng đồng.Đối diện với tài năng ta hok chỉ đc chiêm ngưỡng thán phục mà ta còn đc mở rộng tầm hiểu biết ,nâng cao nhận thức để tự hoàn thiện bản thân

Vì sao lại quì gối tôn trọng đối với lòng tốt??--->Vì lòng tốt xét đến cùng là sự hi sinh dâng hiênc cho con ng,cho đời.Những nỗ lực vì ng khác bao h cũng đáng tôn trọng.Những nỗ lực vì ng khác xuất phát từ lòng tốt càng đáng để tôn vinh

Câu nói của nhà văn V.Huy gô đã gợi cho em con đường để mình vươn tới .Chưa đủ tài năng thì tốt nhất là làm tốt công việc của mình và sống hướng thiện,có trách nhiệm và đừng bao h vô cảm

3. Nội dung bài học nhận thức và hành động :

- Câu nói của Huygô gợi cho bản thân con đường để mình vươn tới. Phải phấn đấu để trở thành con người vừa “hồng” vừa “ chuyên" .

Leave a Reply