Nghị luận: Suy nghĩ của em về câu nói "Sự tử tế lặng thầm của những người tốt vẫn như một mạch ngầm chảy trong cuộc sống, để nuôi dưỡng cho cuộc đời, cho các thế hệ tương lai những điều đẹp đẽ không gì so sánh được."

Những luận điểm chính:

+ Sự tử tế lặng thầm là giúp đỡ một cách âm thầm,lặng lẽ mà ít ai biết đến

+ Mạch ngầm là mạch nước đi ngầm dưới lòng đất,là nguồn nước quý giá,nuôi sống nhiều loài cây và sinh vật.

=> Sự tử tế lặng thầm của những người tốt vẫn như một mạch ngầm chảy trong cuộc sống

Sự tử tế lặng thầm

Bình luận

- Tử tế là một khía cạnh đạo đức của mỗi con người trong cuộc sống. Mỗi ai trong cộc sống này đều tồn tại dựa trên những mối quan hệ xã hội, quan hệ ứng xử giữa người với nhau.
-tử tế lặng thầm cao cả hơn

+ Cống hiến hết mình mà không đòi hỏi,không bắt ai phải thừa nhận

+ Lặng lẽ làm những công viêc có ích cho đời,cho cuộc sống con người

+ Không đòi trả công

=> Các thế hệ sau này thừa hưởng và phát huy

=> Cao cả, đẹp đẽ, không có gì sánh được

VD:

- Thầy giáo từ đồng bằng lên miền núi dạy chữ cho các em nhỏ

=> Lặng thầm

=> Nhiều em biết chữ,có kiến thức,có công ăn việc làm,...

- Người lao công lặng lẽ làm sạch đường phố

=> Lương ít ỏi

=> Lặng lẽ cống hiến

Leave a Reply