Nghị luận: Trình bày suy nghĩ về câu nói: "Xin hãy dạy cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong thi cử"

1 Giải thích ý kiến

Đây là lời của tổng thống Mĩ Lin - con viết gửi cho thầy giáo dạy con trai mình. Lin- con muồn khẳng định : Chấp nhận thi rớt 1 cách trung thực còn vinh dự hơn là thi đỗ nhờ gian dối

2. Bàn luận về trung thực trong khi thi và cuộc sống:

- Trong khi thi

+ Phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ bằng thực chất của mình. Gian lận là làm mọi cách để đỗ bằng được, không cần thực chất

Xin hãy dạy cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong thi cử

+Người trung thục phải là người biết rõ: Trung thực trong khi thi dù bị rớt vẫn vinh dự

Đối với tư cách của 1 học sinh điều này càng quan trọng

- Trong cuộc sống:

+ Trung thực là coi trọng thực chất, luôn trung thành với mình, với người, không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào, công việc nào. Trung thực là phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách, góp phần đẩy tiến bộ xã hội. Sống trung thực là 1 niềm hạnh phúc cao quý

+Thiếu trung thực, làm điều gian dối, ko chỉ biến con người trở nên đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống trở nên bất phân, ngay gian lẫn lộn, nguy hại cho xã hội

3. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức sâu sắc trung thực là 1 giá trị làm nên nhân cách của mình, ngay cả khi đối diện với thất bại, thua thiệt vẫn cần sống trung thực

- Không ngừng học tập và tu dưỡng đạo đức đẻ có phẩm chất trung thực. Khẳng định và bảo vệ sự trung thưc, kiên quyết đấu tranh với hiện tượng thiếu trung thực

Leave a Reply