"Tha thứ là món quà ta dành cho người nhưng tha thứ cũng chính là món quà ta dành cho mình" Từ ý kiến trên, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự tha thứ

Mở bài:

Giới thiệu sự tha thứ trong cuộc sống

- Dẫn đến câu nói ha thứ là món quà ta dành cho người nhưng tha thứ cũng chính là món quà ta dành cho mình

Tha thứ là một món quà

Thân bài:

- Sự tha thứ là gì?

- Sự tha thứ là mon quà ta dành cho mọi người => mở rộng tấm lòng chia sẻ yêu thương và bỏ qua lỗi lầm

- Sự tha thứ là món quà cho chính bản thân mình => khi ta tha thứ cho lỗi lầm của ai đó ta như tự cởi trói cho chính bản thân mình giúp cho tâm hồn thah thản hơn và cảm thấy dễ chịu

- Sự tha thứ trong cuộc sống trong tình bạn với bản thân mình

Kết bài:

Ý nghĩa của sự tha thứ và lời nhắn nhủ với mọi người

Leave a Reply