Nghị luận về 8 câu thơ giữa trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Mở bài:

Giới thiệu về 8 câu thơ giữa

Thân bài:

nghị luận 8 câu thơ giữa

''Gà eo óc gáy năm sương trống,

Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.''

- Tiếng gà cất lên nghe não nề, buồn''eo óc'', người chinh phụ đã thao thức cả đêm day dứt không ngủ''năm trống''... Hình ảnh cây hòe''rủ bóng'' sà xuống, sức sống không có mà tiều tụy đó ẩn hình ảnh của người chinh phụ....

''Khắc giờ đằng đẵng như niên,

Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.''

Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen

- Một giờ dài lê thê làm co nỗi buồn càng não nề''khắc giờ đằng đẵng'' kèm theo nỗi sâu triền miên không bao giờ ngớt''mối sầu dằng dặc''.....

"Hương gượng đốt hồn đà mê mải,

Gương gượng soi lệ lại châu chan.

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,

Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng.''

- Người chinh phụ đang cầu mong cho người chồng ở nơi xa được bình an nên đã đốt hương cầu mong, ''hương gượng đốt'' cho tâm hòn thanh thản nhưng đốt xong thấy buồn.Những sở thích của người con gái nay cũng cảm thấy ngượng ngùng, có cái gì đó buồn não nề''gương gượng soi'' soi thấy mình buồn chán, càng soi mà giọt ''lệ lại châu chan'' cứ tuôn trào ra.''Sắt cầm'' đàn cầm và đàn sắt gảy hòa âm với nhau, được dùng để ví cảnh vợ chồng hòa thuận,''gượng gảy'' đàn sắt đàn cầm vì người chinh phụ đang trong cảnh cô đơn.''Dây uyên kinh đứt'' người chinh phụ sợ làm đứt dây đàn uyên ương vì có thể báo hiệu điều không may của tình cảm vợ chồng, ''phím loan ngại chùng'' sợ dây đàn chùng là điềm gỡ, gợi nên sự không may mắn của lứa đôi đang xa nhau....

...

* Nghệ thuật được sử dụng trong 8 câu thơ này:Bút pháp tả cảnh ngũ tình..

''Người buồn cảnh cũng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.''

''Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.''

Kết bài:

Cảm nhận về 8 câu thơ này....

Leave a Reply