Em hãy viết một đoạn văn có ít nhất sử dụng hai phép liệt kê về chủ đề học tập

giờ ra chơi

Tùng! Tùng! Tùng! Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp em ùa ra sân như một đàn ong vỡ tổ .Sân trường bỗng choc trở nên náo động bởi những tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau của các bạn . Dưới sân trường, các bạn chơi đủ những trò chơi . Chỗ này ác bạn nam chơi đá cầu , quả cầu bay lên bay xuống trôngthaatja vui mắt. Chỗ kia các bạn nữ chơi ô ăn quan , nhảy dây , đuổi bắt mới vui nhộn làm sao . Ôi, quang cảnh trường em vào giờ ra chơi đẹp biết mấy. Nhìn quang cảnh ấy, em càng thấy yêu trường em hơn.

 

Leave a Reply