Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ tha thiết căn dặn: "Non sông Việt Nam... công học tập của các em". Em hiểu lời dạy trên của Bác như thế nào

Đề bài:

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ tha thiết căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Em hiểu lời dạy trên của Bác như thế nào?

Bài làm:

I. Mở bài

Bác Hồ là 1 người rất quan tâm đến vận mệnh đất nước, đặc biệt là chú trọng tương lai của Thế hệ Trẻ.Vì thế ngay từ khi ngôi trường đầu tiên của đất nước vừa được thành lập, Bác đã gửi thư cho học sinh và thiết tha căn dặn:"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam…". Vậy chúng ta hiểu như thế nào về lời dạy của Bác Hồ?

Bác Hồ

II. Thân bài

1 .Giải thích

"Non sông tưoi đẹp" nghĩa là một đất nước độc lập, tự do, là một đất nước do nhân dân làm chủ, có sự phát triển về mọi mặt, đặc biệt là công nghiệp, nhưng đồng thời môi trường vẫn được bảo đảm và cảnh quan thiên nhiên không bị tàn phá. Dân tộc Việt Nam vẻ vang bước tới đài vinh quang, vẻ vang tức là nổi tiếng, tài giỏi, là làm cho mọi người khâm phục, vị nể. Dân tộc vẻ vang là dân tộc đạt được nhiều thành tựu về khoa học, kĩ thuật , góp phần đưa xã hội văn minh, tiến bộ và đựơc các dân tộc khác nể nang kính trọng.

- Cường quốc năm châu là những nước hùng cường, giàu mạnh trên thế giới, có nền kinh tế phát triển, văn hoá xã hội cũng phát triển, sánh vai, ngang hàng và bình đẳng.

--> Lời thư của Bác đã nêu lên 1 vấn đề quan trọng đối với tiền đồ của dân tộc ta, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ và tác dụng to lớn của việc học tập của học sinh đối với tương lai đất nước. Đất nước ta có hùng cường, giàu mạnh hay không đều tuỳ thuộc vào kiến thức và sự hiểu biết trong quá trình học tập, vươn lên của các thế hệ học sinh.

2.Vì sao chúng ta nên thực hiện theo lời Bác dạy?

- Muốn xây dựng một đất nước hùng cường giàu mạnh không thể một sớm một chiều mà thành công.Nó đòi hỏi 1 thời gian dài, nhất là trong trường hợp nước ta lúc bấy giờ (đất nước còn rất nghèo ngàn, lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, chúng ta đang phải đối mặt với 3 thứ giặc:giặc, giặc đói và giặc ngoại xâm).Chỉ có học sinh có thể có đủ điều kiện để tích luỹ kiến tức sau này xây dựng đất nứơc giàu mạnh, vì thế Bác đã trao trọng trách này cho học sinh.

- Một đất nước đựơc gọi là cường quốc thì đất nước đó phải hùng mạnh, ổn định về các mặt:chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật…Mà muốn đựơc như vậy thì người dân phải có tri thức.Mà muốn có tri thức thì phải nỗ lực học tập. (cụ thể dẫn chứng ra)

- Học tập là điều kiện tốt nhất để đưa đất nước tiến lên sánh vai với các cường quốc.Học tập đẻ nâng cao dân trí để ứng dụng kiến thức vào khoa học và đời sống để có thể ứng xử nhanh chóng trước mọi tình huống khó khăn gặp phải trong cuộc sống, để đem những kiến thức vào đời sống xây dựng đất nước văn minh, tiến bộ.Nếu mỗi học sinh đều được trang bị đầy đủ kiến thức về những lĩnh vực cần thiết thì công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn, và đồng thời làm vẻ vang đất nước.

Non sông tưoi đẹp

- Bác hồ đã nói "Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời".Vì học tập của thế hệ hôm nay để tích luỹ kiến thức, xây dựng một xã hội mai sau bền vững, ấm no và hạnh phúc.

3. Làm gì để thực hiện

- Học sinh là đối tượng được Bác yêu thương, chăm sóc nhiều nhất vì vậy chúng ta phải biết vâng lời Bác, có ý thức học tập tốt, không xem thường việc học và luôn thấy rõ vai trò của mình đối với tương lai đất nước.

- Xác định rõ mục đích và động cơ học tập của mình để từ đó có phương pháp học tập tốt.Học tập không có nghĩa là chỉ học trong sách vở mà phải tìm hiểu, phải học tập những cái hay, cái lạ, cái văn minh tiến bộ của thế giới để rồi sáng tạo, biến đổi thành cái hay, cái riêng của đất nước mình.

- Luôn có tinh thần cầu tiến, phát huy sở trường, tài năng của mình, kiên trì phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong học tập.

- Luôn chăm chỉ học tập, biết áp dụng những gì đã học vào trong thực tiễn, trong cuộc sống , biết đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, luôn biết cập nhật mọi thông tin , sự kiện tiến bộ của khoa học, bố trí thời gian học tập hợp lý.

- Học toàn diện, rèn luyện một cách toàn diện: đức, trí, thể, mỹ để trở thành 1 công dân tốt.

- Tham gia vào WTO thế hệ sau phải học tập để đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc.

III. Kết bài:

Khẳng định lời nhắc nhở của Bác có ý nghĩa to lớn trong việc dạy thế hệ trẻ học tập tốt xây dựng đất nước, thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời phải đưa ra những biện pháp học tập hợp lý.

Leave a Reply