Lí giải vì sao bản Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay?

Bản Tuyên ngôn Độc lập có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim người Việt Nam từ khi ra đời đến nay vì 3 lí do chính:

a. Vì đây là một văn kiện lịch sử đánh dấu một thời điểm, một móc son lịch sử nước Việt Nam sang một trang mới, mở ra một thời đại mới - thời đại độc lập, tự do - người dân được làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình.

b. Vì đây là áng văn có giá trị văn học lớn thể hiện lí tưởng lớn (chiến đấu cho độc lập tự do của đất nước, của dân tộc), tình cảm lớn (yêu nước, thương dân nồng nàn) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản tuyên ngôn độc lập

c. Trong tư cách một áng văn chính luận, Tuyên ngôn Độc lập đạt đỉnh cao xuất sắc về lập luận, lí lẽ, bằng chứng và ngôn ngữ:

- Về lập luận: tác giả sử dụng linh hoạt, tài tình những thao tác cơ bản: giải thích, chứng minh, phân tích, bác bỏ, bình luận, diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp. Tất cả đều dựa trên mục đích làm sáng tỏ nguyên lí chung và quyền lợi cụ thể về độc lập tự do của dân tộc ta.

- Về lí lẽ: đều xuất phát từ cơ sở pháp lí, từ thực tiễn lịch sử, hài hoà trong tình yêu công lí, tôn trọng sự thật và trên hết là dựa vào lẽ phải chính nghĩa của dân tộc ta.

- Về bằng chứng: tác giả lựa chọn những chứng cứ xác thực, điển hình.

- Về ngôn ngữ: tác giả phối hợp hài hoà các từ ngữ mang tính khái quát, chuyên biệt của chính trị, tư tưởng với nhiều từ ngữ giàu hình ảnh, hài hoà giọng văn hào sảng, hùng biện với trữ tình, truyền cảm: "Đồng bào ta, nhân dân ta, gan góc, xoá bỏ... Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu... Chúng bóc lột dân ta đến xương tuỷ...".

Leave a Reply