Nghị luận: Suy nghĩ của em về câu nói của Marilin Vossavant ''Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn''

Mở bài:

Dẫn dắt, giới thiệu, trích nguyên câu nói

Thân bài:

(1)Giải thích

- Đánh bại : Bị ai đó đánh bại, nằm ngoài mục đích của bản thân. Nằm về phía bị động

- Bỏ cuộc: Nản chí trước một sự việc nào đó, từ bỏ mục đích ban đầu

- Tình trạng nhất thời: Sự việc, hiên tượng...Chỉ diễn ra tại một thời điểm nào đó, rồi qua đi

- Vĩnh viễn: Mãi mãi không thay đổi.

- Thất bại: Bị thua cuộc

=> Ý trực tiếp: Bị thua một ai đó chỉ là Một điều bình thường , ở một thời điểm nào đó nó sẽ qua mau nếu bạn biết đứng lên. Và ngược lại, bạn Sẽ nằm trong sự thất bại mãi mãi nếu ta vội vàng từ bỏ, Bỏ cuộc vô mục đích. Như thế bạn mãi là kẻ thất bại

=> Ý nghĩa sau xa: khuyên mỗi chúng ta cần biết đứnh lên sau thất bại. Kiên trì đến cùng. Bởi thất bại là mẹ thành công

Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn

(2) Bình luận

- Đây là câu nói đúng đắn, có tính thực tiễn cao

- Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và không phải lúc nào ta cũng gặp những điều may mắn, tốt đẹp. Lúc nào cũng gặp thành công, chiến thắng mà ta còn phải va vấp những khó khăn, những thât bại. Đó là những điều chẳng ai muốn song đó là quy luật của cuộc sống,...

-. Bị thua cuộc không có nghĩa là bạn đã mất tất cả, mất đi bờ chiến thắng. Nó chỉ hiện diện nhất thời tại một thời điểm nào đó rồi qua mau để nhường chỗ cho nhưng vinh quang mà bạn đạt được

- Chiến thắng ai không quan trọng mà quan trọng là bạn đang chiến thắng bản than mình, chỉ khi bạn nản chí trước thất bại mới là thất bại thảm hại nhất

- Những thất bại đó sẽ làm cho cuộc sống, hành trình tìm đến chiến thắng của bạn có ý ngĩa hơn. Chỉ có thất bại mới giúp bạn tìm thấy niềm hp trong chiến thắng

- Những ai biết đứng lên sau thất bại sẽ học hỏi được tính kiên trì nhẫn nại.

- Câu nói thể hiện quan niệm: thất bại là mẹ thành công

- Niềm tin chiến thắng sẽ đư ta đến bến bớ vui...

...

(3) Bài học nhận thức và hành đông

- Biết đứng lên sau thất bại

- Tạo niềm tin cho bản thân mình

Hoạt động: Nỗ lự học tập

Kiên trì

Cố gắng trước những thất bại tạm thời

Kết bài:

Kết thúc vấn đề

Leave a Reply