Nghị luận xã hội Ngạn ngữ Pháp có câu: "Muốn là được" anh chị có tán thành với câu nói đó không

Mở bài:

- Giới thiệu chủ đề

Thân bài:

- Giới thiệu về câu nói

- Suy nghĩ liên tưởng 2 chiều:

+ lợi:

. bạn thân quyết tâm thì muốn sẽ làm được

. rèn luyện tính tự giác, mong muốn làm gì đó

. tập được tinh thần kiên quyết, vững chí với quyết định, muốn là được, không phụ thuộc vào người khác nghĩ sao

. ...

. lấy ví dụ cụ thể

muốn là được

+ hại:

. thái độ ương bướng, không nghe theo ai

. tự kỉ, cho bản thân là trung tâm, muốn gì làm đó

. ....

. lấy ví dụ cụ thể

--> câu nói gợi nhiều mặt cả về ý nghĩa, hàm xúc, nội dung.

- bộc lộ cảm tưởng bản thân

- khuyên mọi người phải biết suy nghĩ những hành động của mình trước khi làm, để biết thứ nào là đúng, là sai

Kết bài:

- nhấn mạnh lại chủ đề, câu nói

- nhấn mạnh ý nghĩa

Leave a Reply