Nghị luận xã hội về Tình yêu học đường, vai trò mạng xã hội

Dàn bài:

Mở bài:

Giới thiệu sự việc, hiện tượng có vấn đề (hiện tượng yêu sớm ở tuồi học sinh) => bạn tự khai thác thêm ý

Thân bài:

- Khái niệm: yêu đương tuổi học sinh là gì? (là hiện tượng phổ biến hiện nay.... các học sinh khác giới thường hẹn hò không lành mạnh, có những tình cảm không tốt vượt quá mức bạn bè....=> tự thêm ý)

Tình yêu học đường

- Biểu hiện?

- Phân tích mặt đúng sai, lợi hại của hiện tượng

- Bày tỏ thái độ khen, chê đối với hiện tượng?

- nêu nguyên nhân?

Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề (yêu đương tuổi học sinh là không tốt)

Leave a Reply