Lập dàn ý cho bài văn viết về một câu chuyện xảy ra trong cuộc sống mà em được chứng kiến (cụ thể là câu chuyện đôi bạn giúp nhau vượt khó trong học tập)

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề cần viết

Thân bài:

- miêu tả qua về hai bạn

- tính cách, hoàn cảnh, tình bạn được bao lâu rồi?

- hàng ngày 2 bạn đó giúp đỡ nhau như thế nào?

Đôi bạn giúp nhau vượt khó trong học tập

- học cùng nhau vượt thử thách ra sao?

- những cố gắng, quyết tâm đã đem lại cho họ những thành công như thế nào?( đạt giải trong các kì thì, luôn là đôi bạn cùng tiến trong học tập,..)

- có thể nói thêm: không những là người học trò giỏi, mà còn là những người con hiểu thảo

- rút ra bài học cho bản thân

Kết bài:

khẳng định tình bạn là một trong những yếu tố quan trọng giúp ta vượt qua những khó khăn mà người thân không thể giúp

---> liên hệ bản thân

Leave a Reply