Văn nghị luận - Suy nghĩ về lí tưởng sống của tuổi trẻ

1. Mở bài

- Con người cần sống có lí tưởng, đặc biệt là thanh niên.

2. Thân bài

- Lí tưởng sống là gì?

+ Lí tưởng là mục đích sống cao đẹp.

+ Lí tưởng sống cao đẹp là lí tưởng sống vì mọi người.

+ Lí tưởng của thanh niên Việt Nam trong những giai đoạn cách mạng vừa qua là sống chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lí tưởng là mục đích sống cao đẹp

- Vì sao con người cần sống có lí tưởng?

+ Có lí tưởng con người sẽ có hướng phấn đấu để vươn lên.

+ Lí tưởng sống cao đẹp là điều kiện để con người sống có ý nghĩa; giúp con người hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách.

Suy nghĩ về những tấm gương những người có lí tưởng sống cao đẹp.

+ Nêu những tấm gương sống theo lí tưởng cao đẹp:

- Những chiến sĩ chiến đấu và hi sinh cho công cuộc cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc.

- Những con người ngày đêm âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước.

+ Tuy biểu biện khác nhau nhưng họ đều là những người biết sống vì hạnh phúc của con người..

- Nhận thức đúng đắn:

Soi vào họ, tuổi trẻ hôm nay phải biết tìm cho mình lí tưởng sống cao đẹp và quyết tâm thực hiện đến cùng lí tưởng của đời mình.

lí tưởng sống của tuổi trẻ

- Mỗi người phải sống hết mình với vị trí mà mình đang đứng, với công việc mình đang đảm đương.

- Lối sống vị kỉ, cá nhân, mục đích sống tầm thường là điều không thể chấp nhận được.

3. Kết bài

Suy nghĩ của bản thân về lí tưởng sống cao đẹp.

Leave a Reply