Nghị luận: "Nói thật làm gì?" Anh (chị) hãy trình bày trong 1 đoạn văn khoảng 200 chữ

Luận điểm chính:

+ Giải thích

- Sự thật là gì

- Tại sao phải nói sự thật

+ Nói thật giúp bản thân được nhiều người tin cậy, yêu mến

+ Không làm mất lòng tin của mọi người dành cho mình

Nói thật giúp bản thân được nhiều người tin cậy

+ Không cắn dứt lương tâm

+ Đời thanh thản,là coi trọng bản thân,tôn trọng người khác

+ Thể hiện sự chí công vô tư,theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Xã hội tốt đẹp, văn minh hơn

+ Một số trường hợp không nói thật nhưng đáng quý,chân trọng như:bác sĩ giấu tình trạng nguy kịch của bệnh nhân...

+ Phê phán hành động nói sai sự thật,bao che,...

Leave a Reply