Nghị luận xã hội ghi lại cảm xúc của em về 1 thứ gì đó ví dụ như mùa thu và ngày tựu trường

Hướng làm bài:

Ngày khai trường có ý nghĩa thế nào với học sinh và xã hội (mùa thu là mùa thay lá, là mùa rũ bỏ quá khứ để chuẩn bị cho những mầm non mới, ngày khai trường cũng có ý nghĩa tương tự vậy)

- Ngày khai trường hiện giữ được quan tâm thế nào? Được nhìn nhận ra sao, nên được hiểu thế nào cho đúng ?

Ngày khai trường

- Bạn nghĩ gì về sự quan tâm đó. Bạn cảm thấy thế nào khi lại bắt đầu một chặng đường mới trong quá trình học tập để trưởng thành con người có ích. Và quan trọng hơn, bạn sẽ phải làm gì?

=>Suy nghĩ của bản thân

 

Leave a Reply