Phân tích nhân vật T'nú trong "Rừng xà nu", tác giả Nguyễn Trung Thành

1, Giới thuyết về nhân vật:

- Vai trò của nhân vật: là trụ cột của tác phẩm văn học, là đúa con tinh thần của nhà văn, nơi gửi gắm nhừng thông điệp, tư tưởng,.. của tác giả.

- Vai tro của Tnu: là nhân vật trung tâm, là nhân vật mà Nguyễn Trung Thành gửi gắm tư tưởng lớn...

2, Cụ thể:

a.Một số phận đau thương:

Phân tích: - vết thương của chính bản thân anh

+ mồ côi cha mẹ từ nhỏ...

+ khi còn nhỏ, lưng đã dọc ngang vết chém của kẻ thù..

+ khi lớn lên, 10 ngón tay bị giặc quấn giẻ tẩm nhựa xà nu...

- vết thương của gia đình: vợ con chết...

Đúa con tinh thần của nhà văn

b. Một tích cách gan góc, dũng cảm, căm thù giặc sâu sắc:

Phân tích: - gan góc, dũng cảm

+ khi học chữ thua Mai, lấy đá đập nào đầu...

+ khi đi liên lạc cho cách mạng,...

+ khi bị giặc quấn giẻ tẩm nhựa xà nu tâm trạng của tnu qua suy nghĩ độc thoại nội tâm của anh...

- Câm thù giăc sâu sắc: phân tích câu nói: vói anh đứa nào cũng là thằng Dục hết..

c. Một con người giàu lòng yêu thương sâu sắc:

Phân tích: - tình yêu quê hương

+ chi tiết vốc nước suối mát lạnh...

+ chi tiết nghe tiếng chày...

- tình yêu gia đình: phân tích cảnh tnu chừng kiến mẹ con Mai bị đánh...

3, Đánh giá

Tnu mang vẻ đẹp của chủ nghĩ anh hùng cách mạng, là hình ảnh tiêu biểu của con người Tây Nguyên. Cuôc đời, số phận và con đường đi của anh cũng là cuộc đời, số phận, con đường của dân làng Xô man và toàn thể nhân dân miền Nam...Đó là con đường phải cầm vũ khí để đấu tranh, dùng bạo lực cách mạng để đè bẹp bạo lực phản cách mạng...

Leave a Reply