Từ câu chuyện Uy-lít-xơ trở về, hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của mình về hạnh phúc gia đình

Dàn ý:

Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và dẫn dắt vào vấn đề chính: Hạnh phúc gia dình.

Thân bài:

1. Hạnh phúc gia đình trong "Uy- lít- xơ" trở về.

- Đối với Uy-lit-xơ:

+ Đi biền biệt mấy chục năm nhưng vẫn luôn khát khao được trở về cùng gia đình (vượt qua những người con gái và sự mê hoặc của họ trên biển, phải nhờ sự giúp đỡ của thần zeus...)

Hạnh phúc gia đình trong Uy- lít- xơ trở vê

+ Khi về được đến nhá, phải đối phó với 108 kẻ đến cầu hôn vợ của mình => giết hết chúng => Bảo vệ hạnh phúc gia đình

+ Khi vợ không nhận ra, vẫn kiên nhẫn chờ đợi và mỉ̉m cười, tin rằng chắc chắn vợ sẽ nhận ra.

=> Tình yêu tha thiết đối với gia đình, luôn muốn được ở bên cạnh gia đình

- Đối với Pê-nê-lốp:

+ Tổ chức hết cuộc thi này tới cuộc thi khác cho những kẻ cầu hôn mình => Toàn những cuộc thi mà nàng tin chắc rằng không ai có thể làm được => Lấy cớ để né́ tránh những kẻ cầu hôn.

+ Khi nghe nhũ mẫu nói chồ̀ng nàng đã về, nàng đã không tin và luôn đề phòng.

+ Khi đối diện với chồ̀ng, mặc dù có cảm giác như đúng là chồng mình nhưng nàng vẫn kiên quyết không nhận

=> Nguyên nhân: nàng sợ sẽ bị lừa dối, sợ nếu đó không phải chồng mình thì mình sẽ trở thành người phụ bạc => Chung thủy

- Chi tiết chiếc giường: trở thành vật gắn kết tình cảm vợ chồng, là biểu tượng của tình yêu giữa U và P

=> Hạnh phúc gia đình được thể hiện trong tác phẩm rất sâu sắc: Gia đình là nơi trở về mà ai cũng mong muốn, trong đó, mỗi thành viên luôn dành hết tình cảm cho thành viên khác, trong bất cứ hoàn cả̉nh nào.

2. Liên hệ hạnh phúc gia đình trong hiện tại.

Có thể nói về vai trò của hạnh phúc gia đình, thực trạng hạnh phúc hiện nay (tích cực và tiêu cực), cần làm gì?

Kết bài: Khái quát lại vấn đề, nêu bài học

Leave a Reply