Em hãy ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, của lớp hoặc của chi đội

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ NAM LỚP 5B  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

- Thời gian: 14 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Lớp 5B, Trường Tiểu học Mễ Trì.

2. Thành phần tham dự

- Cô giáo: Lê Thị Hoa (chủ nhiệm lớp).

- Toàn thể các bạn học sinh lớp 5B.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

- Chủ toạ: Mai Văn Hà (lớp trưởng).

- Thư kí: Nguyễn Minh Anh.

BIÊN BẢN HỌP LỚP

4. Nội dung cuộc họp:

Bàn kế hoạch "Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường" do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Hà phổ biến kế hoạch "Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường" do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

- Bạn Minh Phúc: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

- Bạn Nam Khánh: xung phong quét trần nhà và mạng nhện.

- Bạn Nam: nhận làm sổ tay theo dõi thi đua của lớp.

- Bạn Nguyên: yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

- Bạn Ngọc Mai: yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

-Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày15/11/2016.

- Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

- Cụộc họp kết thúc vảo lúc 11 giờ cùng ngày.

Thư kí

Anh

Nguyễn Minh Anh

Chủ tọa

Mai Văn Hà

Leave a Reply