Em hãy viết đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường Trung học sơ sở Mễ Trì xin học lớp 6 tại trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

ĐƠN XIN VÀO HỌC

      Kính gửi: Thầy (cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mễ Trì.

      Em tên là: Lê Minh Phúc                                       Sinh ngày: 06/6/2006

      Giới tính: Nam

      Nơi sinh: Hà Nội.

      Địa chỉ thường trú: Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

      Đã hoàn thành chương trình tiểu học.

      Tại Trường Tiểu học Mễ Trì.

ĐƠN XIN VÀO HỌC

      Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Mễ Trì xét cho em được vào học lớp 6 của trường.

      Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

      Em xin trân trọng cảm ơn!

      Ý kiến cha mẹ học sinh

Trân trọng đề nghị nhà trường chấp nhận nguyện vọng của cháu Lê Minh Phúc.

Xin chân thành cảm ơn nhà trường!

   Phụ huynh

       Tuấn

Lê Văn Tuấn

Người làm đơn

         Phúc

Lê Minh Phúc 

Leave a Reply