Em hãy viết đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường xin học môn tự chọn Ngoại ngữ hoặc Tin học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

     Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Mễ Trì.

     Em tên là: Lê Khôi Nguyên                  Sinh ngày: 06/8/2006

     Giới tính: Nam

     Nơi sinh: Hà Nội.

     Địa chỉ thường trú: Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Mễ Trì.

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

     Em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường xét cho em được học môn Tin học theo chương trình tự chọn.

     Em xin hứa thực hiện nghiêm túc nội quy và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

     Em xin trân trọng cảm ơn!     

Ý kiến cha mẹ học sinh

Chúng tôi kính mong Ban Giám hiệu nhà trường chấp nhận đơn xin học Tin học của cháu Lê Khôi Nguyên.

Chúng tôi xin chân thành cảmsd ơn nhà trường!

   Kí tên

   Hoa

Nguyễn Mai Hoa

Người làm đơn

     Nguyên

Lê Khôi Nguyên

Leave a Reply