Thuyết minh những đặc sắc nghệ thuật trong truyện "chuyện chức phán sự đền Tản Viên"

* Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc với cách kết cấu đầy kịch tính lôi cuốn:

+ Cách giới thiệu cụ thể về quê quán, tên họ, tính cách của nhân vật tạo nên tính chân thực cho tác phẩm.

+ Giới thiệu về nhân vật bằng một hành động đầy bất ngờ và quyết đoán: đốt đền, tạo nên một ấn tượng sâu sắc và sự thu hút cho người đọc.

Đặc sắc nghệ thuật trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

+ Kịch tính được bắt đầu bằng hành động đốt đền của Ngô Tử Văn rồi được đẩy lên đỉnh điểm tại phiên toà sau đó được mở nút trước chứng cớ xác thực rõ ràng.

(lấy các chi tiết trong sách để chứng minh cho từng ý, tránh nhầm sang phân tích)

* Sử dụng các yếu tố thần kì trong truyện, đây cũng là nét đặc sắc nghệ thuật của truyện, của cả tác phẩm "truyền kì mạn lục"

- Vai trò của các yếu tố kì ảo: 

+ Các yếu tố kì ảo đan xen với các yếu tố hiện thực. Chuyện thần, chuyện ma, cõi trần, cõi âm, Diêm Vương, quỷ sứ, con người. Kì ảo chỉ là phương thức đặc biệt chuyên chở nội dung và cảm hứng hiện thực làm cho câu chuyện sinh động hấp dẫn. 

- Nghệ thuật trong văn bản "Chức phán sự ở đền Tản Viên" mang đậm nghệ thuật của lối viết truyện trong toàn tác phẩm "Truyền kì mạn lục". (VD: truyện "Chuyện người con gái Nam Xương")

Leave a Reply