Trình bày cảm nhận của em về bài văn "vào phủ chúa Trịnh", tác giả Lê Hữu Trác

Ý chính trong bài:

* Trước hết phải nói về hoàn cảnh ra đời cái đã gji chép chuyến lên kinh đô của tác giả để chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh Sâm

* Quang cảnh tại phủ chúa và những sinh hoạt trong phủ chúa được tác giả miêu tả tỉ mỉ bằng con mắt người thầy thuốc miền quê ( cách sống xa hoa, cuộc sống qua no đủ, tiện nghi nhưng thiếu sinh khí , ....)

* Thái độ , tâm trạng cũng như những suy nghĩ của tác giả

* Tiếp đó là hình ảnh của thế tử Trịng Cán được khắc hoc = vài nét riêng mang ý nghĩa khái quát (mấy cái này trong sgk)

Quang cảnh tại phủ chúa

* Cách chữa bệnh của thế tử diễn biến phức tạp . Dù đã hiểu rỏ căn bệnh nhưng lại sũa có hiểu quả sẽ được chúa tin dùng , bị công danh trói buột . Để tránh được điều này cần chũa bệnh cầm chừng ,nhưng làm vậy lại trái với y đức , lương tâm

* Cuối cùng lương tâm và phẩm chất trung thực của người thầy thuốc đã thắng , tác giả đã thẳng thắng đưa ra quyết địng của mình

* Cuối cùng ta thấy tgiả là một thầy thuốc gỏi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng ,bên cạnh tài năng còn là thầy thuốc có lương tâm, đức độ. Coi thường danh lợi yêu thích tự do và sồng thanh đạm\

Leave a Reply