Em hãy viết bài văn giải thích câu: "Ở bầu thì tròn ở ống thì dài"

Là câu tục ngữ của cha ông ta để lại nói lên sự tự nhiên của cuộc sống ,bầu thì phải tròn,ống thì phải dài không thể nào thay đổi được. Là sư phù hợp và thích nghi của mọi vật trong tự nhiên và nói lên sư sống mãnh liệt của cây cỏ hay chính là con người chúng ta vẫn có thể sống và tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất, trong những hoàn cảnh đen tối, đau khổ. Chúng ta vẫn có thể sinh tồn mãnh liệt để thích nghi với cuộc sống với thiên nhiên

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Để nêu lên một bài học,một kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha ta thường mượn hình ảnh một sự vật có liên quan đến con người để thể hiện ý của mình. Đó là quy luật của sự vật. Dựa vào thực tế cuộc sống của con người, ta thấy câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng khi xét trong mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách mỗi người. Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt, có thể ở bầu mà không tròn ở ống mà không dài, Vì con người có khả năng vượt khỏi hoàn cảnh, chế ngự môi trường xung quanh.và đó chính là sự linh hoạt của cha ông ta trong việc dùng ca dao tuc ngữ để day con cháu

Ở bầu thì tròn! Câu này có ý muốn nói rằng tính cách, lối sống của người ta một phần do môi trường tạo nên. Đó là giáo dục, là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường văn hoá, là cái nhà ta ở...nhưng nếu ta biết thích nghi và vươn lên thì trong mọi hoàn cảnh vẫn vượt qua được, “ở ống thì dài “ có ý rằng người ta luôn có khả năng thích ứng với môi trường của mình bằng cách tự"biến dạng"đi. ở đâu thì phải theo phong tuc, nếp sống ở đó, tùy theo hoàn cảnh mà lựa chiều cư xử, ứng phó sao cho phù hợp.

Ví dụ: đi đám tang thì không thể cười nói vui vẻ hay ăn mặc lòe lẹt như đi đám cưới được, khi chiến tranh ở trong vùng địch thì phải biết chiến thuật đánh du kích chứ không thể đanh chính qui như ở ngoài được.

Ở bầu thì tròn

Ví dụ : những đứa trẻ mặc dù sinh ra ở những nơi có hoàn cảnh nghèo khổ, nhưng với sự phấn đấu hết mình, không đầu hàng số phận, thích nghi với mọi hoàn cảnh sống thì ta thấy sau này những đứa trẻ đó chắn chắc sẽ thành công trong cuộc sống

Từ xưa, trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình, nhân dân ta đã rút được biết bao bài học quý giá. Đó là những kinh nghiệm trong sản xuất, chiến đấu và cách ứng xử trong xã hội.trong chiến tranh qua đó nhân dân càng đoàn kết hơn để đấu tranh chống giặc cũng như nền văn minh lúa nước qua việc làm thủy lợi đắp đê làm thủy lợi đã khiến cho con người gần nhau hơn Đó là cách nhìn nhận mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách của mỗi người.

"Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" có nghĩa là khi ở trong một xã hội nào đó thì ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Nó giống như câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" vậy. Ví như ta sống trong môi trường chỉ toàn người tốt thì ta sẽ sống tốt, thành đạt, và làm được nhiều việc tốt cho xã hội, và ngược lại nếu ta sống trong môi trường chỉ toàn người xấu, việc xấu thì ta sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Vì vậy qua câu tục ngữ này ông bà ta còn coi trọng việc chọn môi trường sống để sinh sống . Ngoài ra nó còn có nghĩa đen là ở nơi "bầu" có nghĩa là trái bầu thì tròn thì ta cũng ảnh hưởng của nó, và ở "ống", ống thì dài do vậy ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường sống.

Leave a Reply