Giải thích câu nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

MỞ BÀI:

Có những người đã nhìn sách bằng cặp mắt vô hồn nhìn những tập giấy vô chi vô giác. Nhưng lại có bao người đã dành cho sach những lời ngợi ca vô cùng đẹp đẽ. Một nhà văn có nói: "Sách là ngọn đèn sang bất diệt của trí tuệ con người".

THÂN BÀI:

1. Câu nói có ý nghĩa gì ? (giải thích ý nghĩa câu nói)

Sách là ngọn đèn sang bất diệt của trí tuệ con người

a) Giải thích hình ảnh:

- "Ngon đèn sáng": đối lập với bóng tối. "Ngọn đèn sáng" rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chỗ tối tăm.

- "Ngọn đèn sáng bất diệt " là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt

b) Cả câu nói có ý: Sách là nguồn sáng bất diệt được thắp lên từ trí tuệ của con người. Sách là kết tinh trí tuệ của con người. Nói cách khác, những gì tinh tuý nhất trong sự hiểu biết của con người chính ở trong sách.

2. Tại sao có thể nói như vậy? (giải thích cơ sở chân lí của câu nói)

- Sách ghi lại những hiểu biết quí giá nhất mà con người tích luỹ được trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, trong các mối quan hệ xã hội (nêu dẫn chứng)

- Những hiểu biết ghi lại trong sách không chỉ có ích cho một thời gian mà còn cho cả mọi thời đại. Nhờ có sách, ánh sáng của trí tuệ sẽ được truyền lại cho đời sau (nêu dẫn chứng )

Do đó, "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

- Đây là điều được mọi người thừa nhận. Một nhà văn Mỹ nói: "Sách là ánh sáng dẫn dắt nền văn minh nhân loại."

3. Chân lí nêu trong câu nói trên cần được vận dụng như thế nào?

- Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều hơn tốt hơn

- Cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc: không đọc sách dở, sách có hại

- Cần tiếp nhận ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong sách, cố hiểu nội dung sách và làm theo sách.

KẾT BÀI:

Câu nói trên cho ta có được một nhận thức đúng đắn và sâu sắc về giá trị của sách. Từ đó, ta càng nên có thái độ đúng đắn hơn trong việc chọn sách và đọc sách.

Leave a Reply