Hãy viết 1 bài văn nghị luận với nhan đề giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi chúng ta

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề nghị luận

Thân bài:

1. Giải thích câu nói giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi chúng ta

- Môi trường là tất cả những gì xung quanh chúng ta. Nếu ta tác động xấu vào môi trường thì người ảnh hưởng trực tiếp chính là chúng ta

giữ gìn môi trường sống sạch đẹp

2. Môi trường bị ô nhiễm gây rất nhiều tác hại

- Bệnh tật

- Phá hủy cân bằng sinh thái dẫn đến hiệu ứng nhà kính, mưa axit, biến đổi khí hậu

- Giết chết thảm động thực vật

- Phá hủy cảnh quan môi trường xung quanh

3. Các cách cải thiện môi trường sống của chúng ta

- Tham gia vào công tác dọn dẹp, vệ sinh

- Trồng nhiều cây xanh, phủ dồi trống, đất trọc

- Ưu tiên sử dụng sản phẩm hữu cơ

- hạn chế sử dụng các vật làm từ nilon, nhựa

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường sống cho mọi người

Kết bài:

Nêu nhận thức và hành động thiết thực của bản thân e để góp phần bảo vệ môi trường

Leave a Reply