Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó

Đất nước phát triển nhờ những thành tựu của trí tuệ con người. Sách là nơi lưu trữ những thành tựu văn hóa ấy. Vì vậy có nhà văn đã nói: "sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người". Sách ở đây chúng ta có thể hiểu là nơi lưu trữ kiến thức từ xưa đến nay. Nó được ông cha ta viết lên bằng tri thức và ghi chép lại những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng.

Sách là ngọn đèn sáng bất diệ

Còn ngọn đèn sáng bất diệt là nơi khai sáng tri thức con người. Và nó sẽ là ngọn đèn không bao giờ tắt để dẫn con người từ nơi tối tăm tiến ra ánh sáng, nơi có trí tuệ. Có nhà văn đã từng nói: "Một quyển sách tốt là một người bạn hiền". Vậy chúng ta cần chăm đọc sách, quý sách. Thị trường ngày nay có những quyển sách không tốt, không lành mạnh. Vì thế chúng ta cần chọn sách phù hợp, lành mạnh để đọc. và phải có phương pháp đọc sách hiệu quả. Tri thức của con người sẽ càng mở rộng khi ta đọc sách càng nhiều.

Leave a Reply