Phát biểu cảm nhận của em về Bác Hồ

I. Mở bài:

- Nêu cảm nhận chung về Bác

II. Thân bài

1. Chân dung Bác Hồ:

- Cụ già tóc bạc phúc hậu

- Đôi mắt sáng, tinh anh.

- …

2. Đời sống của Bác: Giản dị, mộc mạc

- Bữa ăn chỉ toàn những món giản dị, không để rơi vãi, bát ăn luôn sạch sẽ, thức ăn còn lại để tươm tất…

- Nhà ở: Nhà sàn có vài ba phòng.

Bác Hồ

3. Đức tính của Bác:

- Cần: Siêng năng, chăm chỉ, cần cù, chịu khó.

- Kiệm: Tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí nhưng không keo kiệt, bủn xỉn.

- Liêm: Trong sạch, không tham lam.

- Chính: Không tà, thẳng thắn, đứng đắn.

- Chí công vô tư: Không vụ lợi bản thân, khi làm gì phải nghĩ đến cái lợi của người khác trước, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

4. Bác Hồ - Vị lãnh tụ vĩ đại.

- Bác là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam, cùng với Đàng lãnh đạo cách mạng dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến.

- Bác đã trở thành vị chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam có chủ quyền, tự do, độc lập.

- Bác cống hiến cuộc đời mình cho lí tưởng cao đẹp: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng Việt Nam thành một quốc gia hùng cường.

- Bác lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khẳng định tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế.

- Công lao của Bác có thể sánh với trời cao, biển rộng.

III. Kết luận:

- Bác Hồ là lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, chíên sĩ hòa bình, danh nhân văn hóa thế giới.

Tên tuổi của Người sống mãi cùng với non sông, đất nước

Leave a Reply