Văn biểu cảm - Biểu cảm về cây phượng​

1. Mở bài:

Hoàn cảnh gợi nhớ tới cây phượng - Loài cây em yêu .

2. Thân bài:

Biểu cảm về :

a) Đặc điểm gợi cảm của cây phượng (thân, lá,...)

(Kết hợp miêu tả)

Biểu cảm về cây phượng​

b) Cây phượng trong lòng các bạn học sinh .

c) Cây phượng trong lòng em (kể kỉ niệm)

3. Kết bài:

- Tình cảm của em với cây phượng

- Vị trí,vai trò của cây phượng trong tương lai

Leave a Reply