Viết đoạn văn có sử dụng câu ghép với chủ đề ngày 20 - 11

chủ đề ngày 20 - 11

Nếu ai hỏi tôi ai là người mà em quý nhất tôi sẽ trả lời ngay đó không phải là mẹ tôi cũng không phải ba tôi, đó chính là cô thảo. Cô là giáo viên dạy tôi hồi lớp 6. Khi mới bước vào trường tôi cùng các bạn còn bỡ ngỡ, lúc đó cô thảo chính là người đã giúp chúng tôi có thêm sự tự tin trở nên cứng cáp hơn. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi sợ cô vì nghe anh chị trong trường nói cô là giáo viên nghiêm khắc nhất trường nhưng sau này càng học lớp cô tôi càng cảm thấy cô như người nguời mẹ thứ hai của tôi. Tôi còn nhớ có lần tôi quên đem áo mưa và lúc về trời mưa rất to. Tôi xông thẳng ra ngoài trời mưa điịnh chạy về gióng như mấy bạn cùng lớp thì chính lúc ấy cô đã gọi tôi lại trở tôi về. Lúc đó tôi đã quá vô tâm ko hề hay biết cô nhường toàn bộ phần áo mưa của cô cho tôi. Và hôm sau khi đến lớp tôi mới biết cô đã bị cảm nhưng cô vẫn cố nên lớp. Từ hôm đó tình cảm giữa cô và tôi ngày càng sâu đậm. đến bây giờ tuy cô đã chuyển trường nhưng hàng năm vào ngày 20 - 11 tôi vẫn cùng các bạn đi chúc tết cô tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm cô giành cho tôi cùng các bạn

Leave a Reply