Viết một đoạn văn có sử dụng từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa

ca5cc21882a17ac28f275c59e0614d53

Tôi và Nghi là đôi bạn chung trường. Chúng tôi ngồi cùng bàn và chơi thân nhau từ học cấp Một, đến nay đã vào cấp Hai. Nghi thông minh, không những học giỏi mà bạn còn ca hay, múa dẻo. Trái lại, tôi rất tối dạ lại hát chẳng hay. Nghi thường động viên tôi phải biết cách học đi đôi với hành và hát hay không bằng hay hát. Nhờ sự cổ vũ của Nghi, tôi học ngày càng tiến bộ. Bố mẹ tôi vui lòng khen tôi biết chọn bạn mà chơi. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

( Hát hay không bằng hay hát.

Đồng âm: hay

hát hay: " hay" chỉ lời khen.

hay hát: " hay" chỉ việc làm thường xuyên)

Leave a Reply