Bàn luận ngắn gọn về câu tục ngữ "Cái nết đánh chết cái đẹp"

Cách nói quá trong câu tục ngữ "Cái nết đánh chết cái đẹp" rất ấn tượng và sâu sắc.

Cái nết là tính nết, là đạo đức, tư cách,...Cái nết được nói tới ở đây là nết xấu, thói xấu (của người phụ nữ, của cô gái) như chua ngoa, siêng ăn nhác làm, thô lỗ, bẩn thỉu, v.v... Cái nết xấu ấy rất ghê gớm, nó được nhân hóa: "đánh chết cái đẹp". Cái đẹp là nhan sắc, là vẻ đẹp, là hình thức của người phụ nữ, của cô gái. Cái nết xấu đã hủy hoại giá trị của cô gái, làm cho các chàng trai phải lánh xa, làm cho mọi người phải khinh ghét.

Cái nết đánh chết cái đẹp

Câu tục ngữ đã nêu lên một nhận xét xác đáng, sâu sắc: Tư cách, tính tình, đạo đức quan trọng hơn nhan sắc. Bài học ấy vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ chúng ta, nhất là các cô gái. Nhan sắc là tài sản trời cho, phải biết tu dưỡng đạo đức, tính tình, phẩm giá thì mới có thể làm tôn lên cái đẹp.

Qua câu tục ngữ, nhân dân ta chỉ ra "đẹp người đẹp nết" là chuẩn mực về cái đẹp toàn thiện toàn mĩ của người phụ nữ.

Leave a Reply