Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành

Cậu bé Nguyễn Tất Thành tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung con của cụ Nguyễn sinh Sắc và cụ bà Hoàng Thị Loan. Cha ông là một nhà NHo yêu nước, gia đình có truyền thống học hành, khoa cử. Cậu bé Nguyễn Tất Thành lớn lên bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha và tình yêu thương ngọt ngào của mẹ qua những khúc hát ru ngọt ngào. Nguyễn Tất Thành sinh ra trên mảnh đất địa linh sinh nhân kiệt KIm Liên_ Nam Đàn_ Nghệ An. Nơi sinh ra rất nhiều nhân tài của đất nước như : Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh...

Cậu bé Nguyễn Tất Thành

Khi cha ngồi bàn chuyện Nước cùng các sĩ phu yêu nước cùng thời Người đứng bên cạnh hầu điếu đóm , việc vặt. Người nghe được toàn bộ ý định cải cách của hai cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Chinh. Người rất ủng hộ ý chí của các sĩ phu yêu nước nhưng lại không đồng tình với cách cứu nước của các cụ. Phan Bội Châu đề ra phong trào Đông Du ,đưa các thanh niên cùng thời sang Trung Quốc học tập. Phan Châu Trinh đề ra cách hoạt động bất . Tức 2 cụ quan niệm rằng : sẽ đưa người sang TRng Quốc là đất nước đồng chủng, đồng văn với chúng ta để học tập. NGuyễn Tất Thành lại nghĩ khác, NGười muốn sang trời Tây, sang nơi kẻ thù sinh sống xem họ sống và làm việc ra sao, có đúng với sự thật lá cờ nhân đạo là đã giương lên hay không. 

Thuở thiếu thời sinh ra Nguyễn Tất Thành đã sớm chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân một cổ hai tròng, khổ cực vô cùng. Bởi vậy Người sớm có ý định nung nấu sẽ ra đi tìm đường cứu nước để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, nhân quyền cho nhân dân. 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng có chàng trai dáng người nhỏ nhắn lên một chiếc thuyền buôn người Pháp lấy tên là Nguyễn Văn Ba...

Leave a Reply