Em hãy kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong bài thơ: “lão nông và các con” của La – phông – ten có tính chất tự sự

I. Mở bài:

Giới thiệu câu chuyện kể: “Lão nông và các con”

II. Thân bài:

a/ Kể lại lời ông lão căn dặn các con trước khi mất .

- Lão khuyên các con cần cù lao động sẽ có cuộc sống giàu sang.

- Lão khuyên các con hãy đào xới đất thật kỉ để tìm kiếm kho vàng .

Lão nông và các con

b/ Việc làm của các con khi bố mất:

- Các con đào xới đất thật kỉ để tìm kho vàng nhưng chẳng thấy kho vàng đâu cả.

- Các con cày xới và trồng lúa .

- Lúa tốt,cuộc sống sung sướng.

- Các con hiểu được ý của bố.

Kể các sự việc kết hợp miêu tả .

III. Kết bài:

Cảm nghĩ về câu chuyện.

Câu chuyện để lại lời khuyên mọi người cần cù, siêng năng lao động

Leave a Reply