Em hãy viết cảm nghĩ về bài Cảnh khuya, tác giả Hồ Chí Minh

Mở bài:

Hồ Chí Minh không chỉ là .... (lãnh tụ vĩ đại, danh nhân thế giới,....) mà còn là một nhà thơ lớn. Bác đã để lại nhiều tác phẩm cho nền văn học Việt Nam, trong đó có nói về thiên nhiên Việt Bắc. Trong các bài thơ của Bác, em thích nhất là bài Cảnh Khuya. Bài thơ đã diễn tả hết cảnh thiên nhiên Việt Bắc về khuya một cách sinh động, từ đó nói lên lòng yêu nước của Bác.

Cảnh khuya

Thân bài

Biểu cảm hai câu đầu:

- Trích 2 câu đầu.

- Nói lại chi tiết nội dung và nghệ thuật của 2 câu đầu.

- Có thể viết: " Bức tranh thiên nhiên ở Việt Bắc được tác giả phác họa ..... (như thế nào?)"

- Nghệ thuật 2 câu đầu: so sánh, điệp từ "lồng". -> Cảnh vật ... (suy nghĩ của mình)

- Cảnh thiên nhiên ở đấy trong 2 câu đầu như thế nào? Em cảm giác ra sao?

- > Kết luận về cảm xúc của em về thiên nhiên Việt Bắc.

Biểu cảm hai câu sau:

- Trích 2 câu sau.

- Trong bức tranh cảnh vật ấy, còn có cả hình ảnh của con người (Bác).

- Nói lại chi tiết nội dung và nghệ thuật của 2 câu sau.

- Nghệ thuật 2 câu sau: Điệp ngữ "chưa ngủ" --> Nhấn mạnh về ...

- Biểu cảm về lòng yêu nước của Bác sử dụng thán từ (Ôi, chao ôi,.....), từ ngử cảm xúc mạnh và dấu chấm than.

- Lập tình huống: Bác có nhiều lần không ngủ (vd: Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ,...) nhưng lần này đặc biệt như thế nào?

-> Kết luận và biểu cảm về lòng yêu nước của Bác.

Kết bài:

 Bài thơ tuy ngắn gọn nhưng nó xứng đáng là thơ của muôn đời.

- Suy nghĩ chung về cảnh thiên nhiên Việt Bắc. (đẹp, tinh tế, ...)

-> Gây dấu ấn khó phai cho người đọc

Bài thơ đã cho em biết điều gì? (vẻ đẹp thiên nhiên Việt Bắc; lòng yêu nước, vì nước quên mình của Bác; ...)

Leave a Reply