Hãy viết một đoạn văn từ 6 - 7 câu nói về vai trò, trách nhiệm của em đối với tập thể lớp

Từ xưa, con người sống đã không thể thiếu tập thể. Và chúng ta, khi còn là học sinh thì không thể thiếu tập thể lớp.Trước tiên chúng ta cần hiểu tập thể là gì? Tập thể là chỉnh thể gồm các cá nhân có quan hệ với nhau trong từng nhóm xã hội trên cơ sở những quan điểm chung về nhu cầu, về lợi ích trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng.

Lớp học

Từ đó hình thành nên các gia đình, lớp học, cơ quan, xí nghiệp, câu lạc bộ... Và nó được hình thành trên sự đoàn kết. Vậy lớp chúng ta hiện tại như thế nào? (Các bạn chăm ngoan học tập, có ý thức xây dựng bài nhưng một số bạn còn chưa ý thức được việc học,còn hay vị phạm nội quy nề nếp...) Nguyên nhân dẫn đến nhưng hiện tượng đó do đâu? (Chưa xác định được mục đích đến trường, mục tiêu học tập, ham mê điện tử, ...) Nếu các bạn cứ như thế thì lớp sexra sao? (Tụt thi đua, mất thành tích, các thành phần xấu sẽ ảnh hưởng đến những thành phần tốt...). Vì vậy, mỗi chúng ta, nếu không muốn lớp đi xuống thì cần phải làm gì

Leave a Reply