Hướng dẫn thuyết minh về một món ăn truyền thống

Hướng dẫn:

1: Tìm hiểu thật kĩ về món ăn mình muốn thuyết minh (Tìm sẵn tư liệu) về:

- Lịch sử ra đời (nếu có)

- Nguyên liệu làm

- Cách làm

Món ăn truyền thống việt nam

- Hiện nay có nhiều ở đâu,làng nghề nào hiện nay vẫn lưu truyền (nếu có)

2: Chọn phương phái thuyết minh phù hợp

3: Hành văn (chú ý không lạc qua văn tự sử)

Leave a Reply