Nêu cái hay trong việc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ "Lượm"

GỢI Ý

Trong văn bản "Lượm" có sử dụng các phép tu từ sau:

+ Hoán dụ :

"Ngày Huế đổ máu"

Từ "đổ máu" là hình ảnh chỉ sự thương vong trong chiến tranh. Trong chiến tranh không phải chỉ có máu đổ mà còn có bom rơi, đạn nổ, có nhà cháy, tài sản bị tàn phá, nhiều người chết nhưng từ "đổ máu" đủ nói sự phá hoại của chiến tranh.

Nêu cái hay trong việc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ Lượm

+ So sánh:

"Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng"

Với nghệ thuật so sánh độc đáo, nhà thơ đã tái hiện lại cách thật cụ thể và sinh động hình ảnh một chú bé liên lạc: nhanh nhẹn, yêu đời, nhiệt tình tham gia phục vụ kháng chiến.

Leave a Reply