Nêu cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, ...)

a: Mở bài

Giới thiệu đối tượng biểu cảm (ai) và tình cảm chung với đối tượng (yêu quý, tự hào, biết ơn...)

b: Thân bài

Biểu cảm cụ thể về người đó.

- Biểu cảm về vẻ đẹp ngoại hình, tính tình, tài năng (nét tiêu biểu) —> yêu, quý, khâm phục…

người thân

- Biểu cảm về đối tượng ở những kỉ niệm sâu sắc (hai, ba kỉ niệm) —> hiểu rõ hơn, yêu quý hơn, khâm phục…

- Biểu cảm về vai trò của người đó đối với mình (quan trọng thế nào, nếu có, nếu không…)

c: Kết bài

Khẳng định lại tình cảm yêu quý của mình với đối tượng.

Liên hệ mình cần làm gì để thực hiện tình cảm trên.

Leave a Reply