Nghị luận: Cây bàng mùa xuân đâm chồi, mùa hè xanh lá, mùa thu lá đỏ, mùa đông lá rụng, qua đây em có nhận xét gì về cuộc sống của chúng ta

Câu nói cũng như tiến trình cuộc đời của chúng ta:

- Mùa xuân: lúc chúng ta được sinh ra.

- Mùa hè: tuổi trẻ.

- Mùa thu: tuổi trung niên.

- Mùa đông: là tuổi già.

Mỗi mùa đều có một đặc trưng, cũng như một một giai đoạn cuộc đời cũng có một nhiệm vụ, mỗi chức năng và một điều đặc biệt nào đó.

Cây bàng

Những hình ảnh "đâm chồi", "xanh lá", "lá đỏ", "lá rung" là những hình ảnh ẩn dụ cho từng điều đặc biệt trong các giai đoạn cuộc đời con người.

Em có ý kiến gì tiếp nữa ko nhỉ? Nếu mỗi mùa ko có những đặc tính của nó, ví như: mùa xuân mà ko đâm chồi, hay mùa thu lá không đỏ,... hay chẳng hạn như mùa xuân mà lá lại đôr còn mùa thu đâm chồi (thay đổi tính chất cho nhau) thì sẽ ra sao? Con người với những điều riêng cho mỗi giai đoạn thì cần phải làm gì để phát huy hết khả năng của mình, học tập, làm việc để xây dung và bảo vệ tổ quốc?

Leave a Reply