Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của sự lựa chọn trong cuộc sống

Những luận điểm chính của bài:

- Nêu khái niệm về sự lựa chọn

- Ý nghĩa:

+ Sự lựa chọn giúp ta chọn ra những điều tốt hơn, đẹp hơn cho mình và cho mọi người giữa muôn vàn sự luwacj chọn của cuộc sống

+ Giúp cuộc sống tốt hơn, chắt lọc đc điều tốt

Trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của sự lựa chọn trong cuộc sống

+ tăng cho mình khả năng phân tích, đánh giá nhìn nhạn vấn đề

+ Nếu không lựa chọnthì ta sẽ trở thành con người bê tha, mặc cho dòng đời xô đẩy

+ Muốn có sự lựa chọn tốt cho mình phải có cái nhìn toàn diện, đánh giá vấn đề tốt

+ Nhưng đôi khi ta cũng không nên luwacj chọn quá kĩ càng, quá" kén cá chọn canh" ngươc lại có thể gây hậu quả xấu cho mình

+ Vì vậy hãy rèn cho mình có đc những sự lực chọn thật tốt nhé

Leave a Reply