"Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng". Bạn hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao ấy

I. Mở bài:

- Nêu vắn tắt khái niệm của ca dao dân ca.

- Từ đó giới thiệu câu ca dao dân ca:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng"

- Nêu ý nghĩa của câu ca dao dân ca đó.

- Dẫn đến thân bài.

Thể hiện lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết

II. Thân bài:

1. Giải thích nghĩ đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ:

"Nhiễu" là thứ vải tơ, cầm thấy nặng tay. "Điều" là màu đỏ. "Nhiễu điều" là một thứ vải quý, được dùng để may áo đẹp hay lót trên bàn, trên kệ, trên khay để đặt những đồ quý. "Giá gương" là cái khung bằng gỗ để người ta đặt cái gương lên…

Thông qua những hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm của câu ca dao muốn ca ngợi những tình cảm trong sáng như tấm lụa điều và chiếc gương. Hãy nghĩ đến tình đồng hương, đồng bào, để rồi nhiệt tình cứu giúp nhau…

2. Ý nghĩa của câu ca dao dân ca trên

3. Truyền thống đã được nhân dân ta thể hiện như thế nào?

- Tình làng nghĩ xóm…

- Mọi người tương trợ lẫn nhau qua chiến dịch "Mùa hè xanh"…

- Giúp đỡ đồng bào bị lũ lũt…

4. Người học sinh đã thể hiện tốt truyền thống ấy như thến nào trong gia đình, nhà trường?

- Thể hiện lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết qua những việc gì?

- Còn ngoài xã hội? (nêu dẫn chứng)

III. Kết bài:

- Khẳng định tính đúng đắn của câu ca dao.

- Từ đó rút ra bài học cho bản thân.

Leave a Reply