Trong báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 2 của đảng lao động Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh có viết ''Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước''. Bằng các tác phẩm văn học trung đại lớp 7 em hãy chứng minh

Mở bài:

- hoàn cảnh: thời chiến chống giặc ngoại xâm đạ bao thế hệ vẫn được lưu truyền

- Trong giai đoạn pháp, để cổ vũ tinh thần iêu nước, tại Đại hội Đảng lần II năm 1954 Bác Hồ có khẳn định "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước"

Nam quốc Sơn hà Nam đế cư

Thân bài:

-Lòng yêu nước đã trở thành truyền thống , phẩm chất con người Việt Nam qua nhiều thế hệ

(nêu các dẫn chứng nà)

- Trải qua 1 ngàn năm Bắc thuộc, khởi nghĩa HBT là mộtminh chứng hùng hồn nhất của lìng yêu nước: VD: Một xin rửa sạch thù nhà

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng

-1077, chiến thắng trên sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt đánh tan 4 vạn quân Tống xâm lược khẳng định chủ quyền dân tộc. VD: trong ngôi đèn gần sông có vamg lên một bài thơ (được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên ) khích lệ tinh thần nhân dân ta

Nam quốc Sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà ngịch lỗ kai xâm phạm

Những đẳng hành khang thủ bại hư

- Nguyễn Trãi nghĩ về nhân dân.

VD:

Những trằn trọc trong đêm mộng mi

Chỉ băng khoăn một nỗi đồ hồi

- thời gian pháp là lúc tinh thần yêu nước của dân ta phát huy cao độ

- những người bị tù đày, bị hành hạ Côn Sơn đảo kô bị chùn bước trc' quân thù mà ngược lại họ còn mạnh mẽ hơn, tinh thần yêu nước trong họ càng sục sôi wa câu thơ viết ở vách đá trên đảo

Những kẻ vá trời khi lỡ bước

Gian nan chi kể việc con con

- từ năm 1930 cuộc đấu tranh giành độc lập dưới ngọn cờ của các giai cấp vô sản, thanh niên yêu nước

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

- trong thời gian này đã xuất hiện nhiều tấm gương quyết hy sinh cho Tổ Quốc : Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh khai, Võ Thị Sáu, ... nhưng Người viết lên những trang sử oai hùng

- Truyền thống yêu nước tiêu biểu được thể hiện qua con người ưu tú của dân tộc : Bác Hồ, người cha già dân tộc, vị lãnh tụ đáng kính và là linh hồn của cuộc kháng của cả dân tộc:

VD: Người đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình ra đi tìm đường cứu nước và luôn mang trong tim một quyết tâm đánh đuổi kẻ thù khỏi đất nước. Trong ngục tù Bác đã trằng trọc suốt đêm vì lo cho đất nước, lo choa sự nghiệp cách mạng còn dang dở

Một canh....hai canh... lại ba canh

Trằn trọc băn khoăng giấc chẳng đành

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

(Không ngủ được - Bác Hồ)

-Truyền thống ấy được nhân dân ta phát huy tới đỉnh cao lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm - kháng chiến chống mĩ cứu nước

- Giai đoạn nài già, trẻ, gái, trai đề đồng lòng đánh giặc góp sức người, trí tuệ để thăm gia giữ nước:
lớp cha trc lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành

- có nhìu tấm gương lớn, yêu nước xuất hiện: Nguyễn Văn Trỗi với chín phút cuối đời ( Sống như anh) chị Sứ vẫn hiên ngang giữ được phẩm chất anh hùng của mình trc cái chết gần kề ( Hòn đất)

Kết bài:

- Lòng yêu nước là nhân tố quyết định thắng lợi trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc

Leave a Reply